Kasulikud artiklid

 • Toitlustamise ökomärk Eestis ja selle kasud ettevõtjale

  Mahetoitlustamisele ei ole Euroopa Liidus ühtseid nõudeid, seega saavad riigid kehtestada oma siseriiklikud nõuded. Eesti on kehtestanud oma riiklikud nõuded mahetoitlustamisele.   Mahetoitu pakkuvad toitlustusettevõtted, sealhulgas laste-, tervishoiu- ja […]

 • Mahetoodete märgistamise nõuded ja mahemärgid

  Mahetootel kasutatakse mõisteid „mahepõllumajanduslik” ja „ökoloogiline” ning nende tuletisi või lühendeid – „öko“/ „mahe“, kas eraldi või kombineerituna.   Mahetooted märgistatakse Euroopa Liidu mahelogoga, mis kinnispakendis mahetoodetel on kohustuslik. […]

 • Eesti mahealade kaart. Korduma kippuvad küsimused

  Eesti maheala kaardirakendus on valminud Organic Estonia eestvedamisel ning Maa-ameti, Põllumajandusameti, Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi koostöös. Saame aeg-ajalt küsimusi maheala kaardi teemadel ja oleme tänulikud, et tunnete maheteemade ja kaardi […]

 • Eesti kui maheriik: Eestil on väga suur kasutamata potentsiaal mahemajanduse valdkonnas

  Kaks kümnendit tagasi olime riigina muutjad. Värske tuulehoog läppunud Euroopas. Me tulime kinnisest süsteemist ning pakatasime vajadusest kõike muuta ja ise kiirelt muutuda.   Meie ja Lääne vahel oli […]