Aktuaalne

2016 Eesti mahepindala suurenes üle miljoni hektari!

Organic Estonia eestvedaja Krista Kulderknup: 2016 Eesti mahepindala suurenes üle miljoni hektari! Tuginedes Põllumajandusameti korjealade registreerimisinfole, on Eesti mahepindala suurenenud üle miljoni hektari ehk 1

Mida mõista mahedana?

Mahe on eluviis Kõik teavad, mis on mahetoit ja mahepõllumajandus, ent „mahe“ võib olla ka loodus- ja kultuurikeskkond, eluviis ja vaimne keskkond. Samuti majandus, arendus,

Üleskutse mahetootjatele

RMK maa-aladelt saab korjata ja toota mahesaadusi nüüd lihtsamalt. Mahe-Eesti algatus kutsub kõiki tänaseid ja tulevasi mahetootjaid üles registreerima oma selle aasta korjealasid äsjase mahetunnustusega RMK

Mahetoodete turg Põhjamaades kasvab

Põhjamaade maheorganisatsioonide arvutuste kohaselt kasvasid eelmise aasta näitajate põhjal kohalik mahetoidu müük ja nõudlus nii Rootsis, Taanis kui Soomes. Tasapisi kasvab ka Eesti mahetoodete turuosa.

Esimesed 9 sammu Maheda Eestini

Mahe-Eesti vajab tegevusplaani, millega oleme algust teinud. Vastavalt toetusele rahva ja riigi poolt, täpsustuvad ka Mahe-Eesti plaanid ja tegevuskava. Töötada välja nutikad turustus-, müügi- ja

TEST – Kas olen mahe?

Väike abimees – kas mina olen mahe? Loe allolevaid väiteid ja mõtle, kas need käivad ka sinu kohta. Kui saad jaatavalt vastata mitmele neist, võid

Maheajalugu

  Tänapäevase mahepõllumajanduse ajaloost MAHEPÕLLUMAJANDUSE AJALUGU EESTIS 1989 – Eesti Biodünaamilise Ühingu asutamine 1997– Eesti esimene mahepõllumajanduse seadus 2006 – Mahepõllumajanduse Koostöökogu asutamine (mis ühendab kõik aktiivsed mahepõllumajandusega

Lähiplaanid

Esimeste sammudena on meil kavas: ettepaneku tegemine aprillis Maaeluministeeriumile maheregistri arendamiseks, kuhu koonduks kogu mahemajandus ehk põllumaadele lisaks ka metsamaad; toitlustajate ja põllumeeste kontaktüritus aprillis-mais; kohtumine Eesti

Toeta vabatahtlikke

Aastaga on pooled ehk 1,1 miljonit ha Eesti metsad saanud Organic Estonia töö tulemusena mahetunnustuse ja koostöös ministeeriumitega oleme alustanud mahemetsa mõiste loomist. Praegu kaardistame

Teenused

Korraldame turunduskampaaniaid

Korraldame Eesti mahemajanduse ettevõtetele ühiseid turunduskampaaniaid sihtturgude jaemüügikettides. Meie tegevusvaldkondadeks on puidutööstus, bioloogiliste ressursside kasutamine, mahepõllundus, mahetoit ja toitlustamine, kalandus ning vesiviljelus, ökoloogilised ja looduslikud